Hlavní menu

Spolky

Spolky v obci se aktivně podílejí na kulturním dění, pořádají taneční zábavy, plesy, dětské karnevaly, dny dětí, tajné výlety a podobně. Obec tyto akce podporuje a kromě toho pořádá několikráte do roka setkání důchodců spojené s hudbou a pobavou.

Hasiči

HasičiHasiči mají postavenou novou zbrojnici, vybavenou cisternou CAS 25, stříkačkami PS 12, DS16 a PS 6. Činnost tohoto spolku je výborná. Hasiči se se svým družstvem mužů, žen, dětí a přípravky pravidelně a úspěšně zúčastňují všech soutěží a akcí v rámci okrsku i okresu.

K příležitosti 115. výročí založení spolku byla kompletně zrekonstruována dvoukolová motorová stříkačka DS 16.

SK Jívan Bělá

Fotbalisti Sportovní oddíl kopané – družstvo mužů je nyní zapojeno do 1.A třídy a obstojně se drží na předních místech. Družstvo dorostu ukončilo svou činnost na konci sezóny 2005/2006 z nedostatku aktivních hráčů. Kromě fotbalového hřiště Jívanu se využívá i tenisový kurt, kde se krom tenisu hraje i nohejbal a volejbal. Každoročně pořádají fotbalisté bleskový letní turnaj v kopané.

V roce 2004 oslavil SK Jívan výročí 60 let od svého založení.

Dále v prostorách obecního úřadu probíhá v zasedací místnosti cvičení žen a mládeže a posilovnu, hlavně mladší generace, využívá ke zlepšení své fyzické kondice.

Více informací a detailů o našem fotbalovém týmu najdete na stránkách www.jivanbela.estranky.cz.

Výsledky všech zápasů jednotlivých kol, podrobné tabulky a další informace najdete na stránkách souteze.fotbal.cz

Myslivecký spolek Kavkázsko

SrnčeMyslivecké sdružení pečuje o divokou zvěř v naší krajině. Dřívější myslivecký spolek je spojen se spolkem v Libštátě, Kruhu a Svojku. V naší obci je zapojeno několik občanů do této záslužné činnosti na ochranu krajiny a zvěře.

Mezi každoroční činnost patří slov divokých kachen, zajíců a bažantů. V posledních letech ale mají mnoho práce s přemnoženou černou zvěří (s divokými prasaty), která komplikuje činnost nejen jim, ale především zemědělcům.

Mezi pravidelné akce patří tradiční Zvěřinové hody konané na myslivně v Libštátě. Na výběr bývají čtyři druhy hlavních jídel nebo uzené zvěřinové klobásy.

Český svaz včelařů

Včely Základní organizace Českého svazu včelařů Libštát sdružuje včelaře několika obcí – Libštátu, Košťálova, Kundratic, Svojku, Čikvásek a Bělé. Bělští občané, kteří se věnují této činnosti, patří mezi pilíře naší organizace. Svou prací a milovanou zálibou v chovu včel přináší radost a uspokojení nejen sobě, ale i svému okolí, neboť na opylení rostlin se Včela Medonosná podílí zásadním způsobem. Včelám může pomoci i každý z Vás tím, že vysadí ve svém okolí rostliny, které jsou pro včely zdrojem nektaru a pylu.

Rok 2016 byl pro včelaře z naší organizace významný. Dne 19. prosince 1926 došlo ke vzniku samostatného včelařského spolku na území Libštátu, Bělé, Svojku a Pohoří, oddělením od mateřského spolku v Lomnici nad Popelkou. Důvodem rozdělení byla velká územní rozloha a z toho plynoucí nesnadná ovladatelnost. Od té doby, a je to právě 90 let, je naše základní organizace samostatnou složkou Českého svazu včelařů.