Hlavní menu

Informace o obci

Informace dle vyhlášky 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název obce

Obec Bělá

2. Důvod a způsob založení

Zákon o obcích 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Starostka: Alena Mihulková
1. místostarostka: Zdeňka Čeřovská
2. místostarosta: Miroslav Fišera

4. Kontaktní spojení

Obec Bělá
514 01 Jilemnice
Tel./fax: 481 675 324
e-mail: bela.sm@worldonline.cz

5. Bankovní spojení

Komerční banka Semily
č.ú. 9026 - 581 / 0100

6. IČO

00 275 603

7. DIČ

Obec je plátcem DPH

8. Žádosti o informace

Obecní úřad Bělá

9. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Bělá
- písemně
- ústně v kanceláři obce (středa 15:00 - 18:00)

10. Opravné prostředky

Městský úřad Semily

11. Formuláře pro styk s úřadem

Možno obdržet na Obecním úřadě Bělá

12. Návody na řešení situací (popisy postupů)

Možno obdržet na Obecním úřadě Bělá

13. Nejdůležitější předpisy

Platné vyhlášky v obci Bělá najdete na Úřední desce

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník dosud nebyl schválen

15. Rozpočtové a příspěvkové organizace

Obec nemá příspěvkové organizace

16. Územní plán obce

Obec má vypracován územní plán, který je ke stažení na Úřední desce