Hlavní menu

Aktualizace PRVKUK Libereckého kraje.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Oznámení koncepce ve smyslu ustanovení §10a, písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Kategorie: