Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Oznámení o místě konání voleb

Oznámení o místě konání voleb

Vyrozumění vybraným členům OVK

Vyrozumění vybraným členům OVK

Schválený závěrečný účet- MRO Pojizeří za rok 2021

Schválený závěrečný účet- MRO Pojizeří za rok 2021

Porovnání cenových položek výpočtu cen pro vodné za rok 2021

Porovnání cenových položek výpočtu cen pro vodné za rok 2021.

Podklad v příloze.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci na území Bělé.

Vážení v příloze Vám zasíláme ke zveřejnění na úřední desce aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území Vaší obce. 

Záměr prodeje pozemku p.č.316/3 v Ktú Bělá u Staré Paky

Záměr prodeje pozemku p.č.316/3 v Ktú Bělá u Staré Paky

Veřejné jednání OZ 24.11.2021

Veřejné jednání OZ 24.11.2021

Aktualizace PRVKUK Libereckého kraje.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Oznámení koncepce ve smyslu ustanovení §10a, písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Stránky