Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Porovnání cenových položek výpočtu cen pro vodné za rok 2021

Porovnání cenových položek výpočtu cen pro vodné za rok 2021.

Podklad v příloze.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci na území Bělé.

Vážení v příloze Vám zasíláme ke zveřejnění na úřední desce aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území Vaší obce. 

Záměr prodeje pozemku p.č.316/3 v Ktú Bělá u Staré Paky

Záměr prodeje pozemku p.č.316/3 v Ktú Bělá u Staré Paky

Veřejné jednání OZ 24.11.2021

Veřejné jednání OZ 24.11.2021

Aktualizace PRVKUK Libereckého kraje.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Oznámení koncepce ve smyslu ustanovení §10a, písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v ktú Bělá u Staré Paky. Jmenovitě v příloze.

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků

Obec Bělá dle ust.§39 odstavce č.1) zákona

č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)

v platném znění zveřejňuje záměr obce odprodat nemovitý majetek:

Pozemky TTP – parc.č. 1362/12, 1362/13, 1362/14 o celkové výměře 311 m2 v k.ú. Bělá u Staré Paky.

Stránky