Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Návrhy občanů na doplnění memoranda.

Na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 29.1.2020, žádali občané, aby byly zveřejněny došlé návrhy na rozšíření memoranda s DS Agro ohledně výstavby kravína. V přiloženém dokumentu si můžete přečíst, všechny došlé příspěvky, které musely být z důvodu GDPR anonymizovány.

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí k záměru: Bělá u Staré Paky - stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby. Viz příloha.

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu. Viz příloha.

Upozornění -novela zákona daně z nemovitých věcí- osvobození

Upozornění -novela zákona daně z nemovitých věcí- osvobození.

Vš v přiložené příloze.

Oznámení„BĚLÁ U ST. PAKY – stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby“

O Z N Á M E N Í
 
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
 
o z n a m u j e
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle  § 22 téhož zákona, že záměr
 
„BĚLÁ U ST. PAKY –  stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby“
 

Soubor: 

Zveřejnění záměru

Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku.

Podrobně v příloze.

Oznámení o době a místě konání místního referenda

OBEC B Ě L Á

OZNÁMENÍ

 

o době a místě konání místního referenda

starostka obce Bělá podle § 31 zákona č. 22/2004 Sb., zákona o místním referendu

a o změně některých zákonů, v platném znění,

 

oznamuje:

 

Zveřejnění výše odměn při obecním referendu.

Zveřejnění výše odměn při obecním referendu.

Stránky