Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Nedostatečně identifikovatelní vlastníci ÚZSVM

Nedostatečně identifikovatelní vlastníci ÚZSVM v příloze. Poslední oznámení.

Návrh závěrečného účtu obce Bělá za rok 2022

Návrh závěrečného účtu obce Bělá za rok 2022.

Kotlíkové dotace

Dovoluji si Vás touto cestou informovat o nové výzvě kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro programové období 2021 – 2027.

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva

o výkonu přenesené působnosti na úseku

rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

uzavřená mezi obcí Bělá a městem Semily

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků v Ktú Bělá u Staré Paky.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků v Ktú Bělá u Staré Paky.

Podrobně v příloze.

Veřejné jednání OZ - středa 7.12.2022 od 18 hod v zasedačce oú

Veřejné jednání OZ - středa 7.12.2022 od 18 hod v zasedačce oú - pozvánka v příloze

Stránky