Hlavní menu

Bělský občasník

Bělský občasník

Bělský občasník 2023

Bělský občasník 2022

Vážení spoluobčané, tento rok utekl snad ještě rychleji než ten předchozí. Byl rokem změn ve
složení zastupitelstva v naší obci. Na pozici starostky pokračuji já, Alena Mihulková, 1.
místostarostkou se stala Zdeňka Čeřovská a 2. místostarostou byl zvolen Miroslav Fišera. Finanční
výbor si vzala Bc. Iveta Fišerová a kontrolní výbor Ing. Michal Ježek. Řadovými zastupiteli jsou
Eva Kovaříková a Martin Hadinec. Postupně si všichni přebírají svoje agendy, které jsme si
rozdělili v rámci celkového chodu obce.

Bělský občasník 2021

Bělský občasník 2020

Bělský občasník - prosinec 2019

Redaktor: Michal Ježek
Datum vydání: 22. 12. 2019
Počet výtisků: 170
Cena: zdarm
Počet článků: 18
Počet autorů článků: 12
Všem autorům tímto děkuji za spolupráci.

Bělský občasník - prosinec 2018

Redaktor: Michal Ježek
Datum vydání: 22. 12. 2018
Počet výtisků: 170
Cena: zdarma
Počet článků: 21
Počet autorů článků: 9

Bělský občasník - prosinec 2017

Redaktor: Michal Ježek
Datum vydání: 22. 12. 2017
Počet výtisků: 170
Cena: zdarma
Počet článků: 20
Počet autorů článků: 10

Bělský občasník - prosinec 2016

Redaktor: Michal Ježek
Datum vydání: 23. 12. 2016
Počet výtisků: 170
Cena: zdarma
Počet článků: 22
Počet autorů článků: 12

Bělský občasník - prosinec 2015

Rok se s rokem sešel, občasník nám zase vyšel. Místo sněhu venku, máme z něho ročenku.

Bělský občasník - prosinec 2014

Úplná verze bělského občasníku z prosince 2014.

Stránky