Hlavní menu

Bělský občasník 2022

Vážení spoluobčané, tento rok utekl snad ještě rychleji než ten předchozí. Byl rokem změn ve
složení zastupitelstva v naší obci. Na pozici starostky pokračuji já, Alena Mihulková, 1.
místostarostkou se stala Zdeňka Čeřovská a 2. místostarostou byl zvolen Miroslav Fišera. Finanční
výbor si vzala Bc. Iveta Fišerová a kontrolní výbor Ing. Michal Ježek. Řadovými zastupiteli jsou
Eva Kovaříková a Martin Hadinec. Postupně si všichni přebírají svoje agendy, které jsme si
rozdělili v rámci celkového chodu obce.

Více v přiloženém občasníku.