Hlavní menu

Daň z nemovitých věcí

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"daňový řád"), oznamuje, že

ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 493250/23/2600-11530-507374,

jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.