Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Opatření obecné povahy- výjimka na vlka

Opatření obecné povahy- výjimka na vlka.

Daň z nemovitých věcí

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že
ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 493250/23/2600-11530-507374,

Veřejná vyhláška- oznámení veřejného projednání návrhu změny č.2 ÚP SVOJEK

Veřejná vyhláška- oznámení veřejného projednání návrhu změny č.2 ÚP SVOJEK 26.5.2022- čtvrtek od 16:00 hod v kulturním domě Svojek.

Podrobně v příloze.

Vyhláška č. 4/2021 - o místním poplatku z pobytu

Vyhláška č. 4/2021 - o místním poplatku z pobytu.

Stránky