Hlavní menu

Oznámení o projednání návrhu Zadání změny č. 2 Územního plánu Bělá-Návrh zadání

Oznámení o projednání návrhu Zadání změny č. 2 Územního plánu Bělá
Návrh zadání

Kategorie: