Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Bělá   19.9.2018 ___________________________________________________________________________ ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ___________________________________________________________________________
Obec Bělá v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:
prodeje pozemku 34/3 (geometrický plán č. 326-110/2018) v majetku Obce Bělá, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj  na LV 10001  pro k.ú. Bělá u St. Paky a Obec Bělá.
  Alena Mihulková          starostka

Pozvánka na zasedání Mikroregionu Pojizeří

Pozvánka na zasedání Mikroregionu Pojizeří

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesa

Na Měú v Semilech si můžete vyzvednou lesní hospodářské osnovy platné do 31.12.2028.

Viz příloha

veřejné zasedání Mikroregionu

Pozvánka na zasedání Mikroregionu 7.6.2018

Zakázka MO- Zastřešení odp.hospodářství

Obec Bělá vyhlašuje zakázku malého rozsahu na zastřešení odpadového hospodářství.

 

Zveřejnění záměrů směn obecních pozemků

V příloze jsou zveřejněny 4 záměry na směny obecních pozemků dle GP č.300-85/2015.

Veřejná zakázka malého rozsahu

V příloze naleznete ZMO na obnovu dvou kapliček v obci Bělá.

Stránky