Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Volby-zasedání komise

První zasedání komise- viz příloha

Pozvánka Mkroregion 6.6.2017 od 15:00

Pozvánka v příloze.

Veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Bělá zveřejňuje:

Výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu, která spočívá ve zpracování změny č.2 ÚP obce Bělá dle zadání, které vypracoval Měú Semily.

Podklady v příloze.

 

informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Soubor: 

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu pojizeří.

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu Pojizeří 4.4.2017 od 15:00 v obci Slaná.

Stránky