Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Pozvánka Mkroregion 6.6.2017 od 15:00

Pozvánka v příloze.

Veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Bělá zveřejňuje:

Výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu, která spočívá ve zpracování změny č.2 ÚP obce Bělá dle zadání, které vypracoval Měú Semily.

Podklady v příloze.

 

informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Soubor: 

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu pojizeří.

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu Pojizeří 4.4.2017 od 15:00 v obci Slaná.

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření.

viz příloha

Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Pojizeří

Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Pojizeří

1/ Střednědobý výhled

2/ Rozpočet

3/ Závěrečný účet

viz.příloha

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje:

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem.

Viz příloha.

Oznámení o zamýšleném převodu

Oznámení o zamýšleném převodu Státní poz.úřad.

Podání námitek do 26.4.2017.

Celé znění viz. příloha.

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu pojizeří.

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu pojizeří. V příloze.

Stránky