Hlavní menu

Oznámení„BĚLÁ U ST. PAKY – stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby“

O Z N Á M E N Í
 
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
 
o z n a m u j e
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle  § 22 téhož zákona, že záměr
 
„BĚLÁ U ST. PAKY –  stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby“
 
podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním oznámení s náležitostmi dle příl. č. 3 zákona.
 
Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí  a zemědělství, č. dv. 1223 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě (tel: 485 226 404, Ing. Glogarová) a Obci Bělá – pouze v elektronické podobě  (tel: 481 675 324). S dokumentem se lze seznámit na https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr kód záměru LBK681. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce krajského úřadu. Tato informace byla zveřejněna 3. 12. 2019. 
 

Soubor: 
Kategorie: