Hlavní menu

Rozpočet

Soubory týkající je obecního rozpočtu

rozp.opatření č.4. ve výši +15.163,- Kč

rozp.opatření č.4. ve výši +15.163,- Kč

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021.-schválená

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021.

Schválená 9.12.2019 pod bodem us.134/20.

Rozpočtové opatření č.2......+ 125.336,- Kč.....navýšení

Rozpočtové opatření č.2......+ 125.336,- Kč.....navýšení

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu MRO Pojizeří 2022-2024

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů • Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí MIKROREGION POJIZEŘÍ na roky 2022 – 2024 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách mikroregionu http://www.pojizeri.cz/cs/mikroregion/dokumenty/rozpocty-hospodareni.html Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov.

Návrh Rozpočtu DSO na rok 2021.

Návrh Rozpočtu DSO na rok 2021.

Návrh střednědobého výhledu DSO 2021-2024

Návrh střednědobého výhledu DSO 2021-2024

Návrh - Rozpočtového provizoria na rok 2021.

Návrh - Rozpočtového provizoria na rok 2021.

Rozpočtové opatření č.1 v částce + 435.252,-Kč

Rozpočtové opatření č.1 v částce + 435.252,-Kč

Schválený rozpočet obce Bělá na rok 2020

Schválený rozpočet obce Bělá na rok 2020.

Dne 27.5.2020 pod bodem usnesnení 112/20

Stránky