Hlavní menu

Rozpočet

Soubory týkající je obecního rozpočtu

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Obec Bělá

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Obec Bělá.

V příloze plné znění.

Závěrečný účet obce za rok 2016-návrh

V příloze je zveřejněn Návrh závěrečného účtu obce Bělá za rok 2016 včetně zprávy o výsledku hospodaření.

 

Oznámení o zveřejnění a rozpočtové opatření č.1

Oznámení o zveřejnění a rozpočtové opatření č.1- Mikroregion Pojizeří.

 

Schválený rozpočet 2017

Schválený rozpočet na rok 2017.

K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadu každou středu od 15-18 hod.

V elektronické podobě je na úřední desce na webových stránkách.

 

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Celý soupis v příloze.

K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadu každou středu od 15-18 hod.

V elektronické podobě je na úřední desce na webových stránkách.

Návrh rozpočtu Mikroregin Pojizeří na rok 2017

Návrh rozpočtu Mikroregin Pojizeří na rok 2017.
V příloze.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2017-2021. SCHVÁLENÝ

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2017-2021. SCHVÁLENÝ

Vyvěšeno: 30.11.2016

Sejmuto: 14.12.2016

Schváleno: 14.12.2016 pod bodem usnesení 149/16.

K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadu každou středu od 15-18 hod.

V elektronické podobě je na úřední desce na webových stránkách.

Rozpočtový výhled 2017-2021-NÁVRH

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2017-2021.

Vyvěšeno: 30.11.2016

Sejmuto: 14.12.2016

K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadu každou středu od 15-18 hod.

V elektronické podobě je na úřední desce na webových stránkách.

 

Návrh- rozpočtové provizorium na rok 2017.

Návrh rozpočtové provizorium na rok 2017.

Vyvěšeno 5.11.2016

K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadu každou středu od 15-18 hod.

V elektronické podobě je na úřední desce na webových stránkách.

 

 

Stránky