Hlavní menu

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje:

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem.

Viz příloha.

Kategorie: