Hlavní menu

Veřejná vyhláška

Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání

Zveřejněno: 9.9.2015

Sejmuto: 26.10.2015

Mihulková