Hlavní menu

Veřejná vyhláška o Změněně č.2 Územního plánu Bělá

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ
VČETNĚ PROJEDNÁNÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný orgán územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006, Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje změnu č. 2 Územního plánu Bělá.
Pořizovatel na základě posouzeného a upraveného návrhu změny č. 2 Územního plánu Bělá tímto
1. ZAHAJUJE
řízení o změně č. 2 Územního plánu Bělá a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s ustanovením § 43 odst. 4 a § 52 stavebního zákona a dále dle ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
2. OZNAMUJE
konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 Územního plánu Bělá a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 172 správního řádu, které se uskuteční
ve středu 27. března 2019 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bělá
Bělá č. p. 142

Kompletní znění v příloze.