Hlavní menu

veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Paka, které se koná v pondělí dne 21.8.2023 v 9:30 hod. v zasedací místnosti Obecním úřadu Stará Paka.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Paka,

které se koná v pondělí dne 21.8.2023 v 9:30 hod.

v zasedací místnosti Obecním úřadu Stará Paka.

Kategorie: