Hlavní menu

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva

o výkonu přenesené působnosti na úseku

rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

uzavřená mezi obcí Bělá a městem Semily

Kategorie: