Hlavní menu

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků

Obec Bělá dle ust.§39 odstavce č.1) zákona

č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)

v platném znění zveřejňuje záměr obce odprodat nemovitý majetek:

Pozemky TTP – parc.č. 1362/12, 1362/13, 1362/14 o celkové výměře 311 m2 v k.ú. Bělá u Staré Paky.

Kategorie: