Hlavní menu

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Bělá   19.9.2018 ___________________________________________________________________________ ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ___________________________________________________________________________
Obec Bělá v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:
prodeje pozemku 34/3 (geometrický plán č. 326-110/2018) v majetku Obce Bělá, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj  na LV 10001  pro k.ú. Bělá u St. Paky a Obec Bělá.
  Alena Mihulková          starostka

Kategorie: