Hlavní menu

Reakce na veřejné zastupitelstvo 13.5.2020

Vážení spoluobčané a zastupitelé naší obce,

včera jsem měla možnost zúčastnit se veřejného zastupitelstva, což ve výsledku mou osobu vede k mnoha zásadním otázkám. Jsem poměrně nový občan Bělé a i přes to, že tu nežiji dlouhodobě, jsem srdcem k tomuto místu vázaná. Záleží mi na něm, protože zde chci vychovat svoje děti a jako každému rodiči mi záleží na jejich budoucnosti.
Budoucnost naší obce do nějaké míry ovlivní výstavba kravína, takže považuji svoji aktivní účast na jednání za nezbytnou. Moje očekávání je získat odpovědí od přímých aktérů a za samozřejmost považuji slušnou diskuzi.
I přesto, že zastupitelstvo momentálně ještě nevydalo žádné oficiální stanovisko a stále neproběhlo definitivní hlasování zastupitelstva o výstavbě kravína, je naprosto patrné, jak bude hlasování probíhat.
Toto nejsou znalosti získané z drbů na ulici nebo v hospodě, na kterou se včera někteří rádi odkazovali (škoda, že ji nemáme). Toto je patrné z přístupu jednotlivých zastupitelů.
Na zastupitelstvo jsem šla s tím, že bych ráda znala odpovědi ze strany zastupitelstva na své otázky. Je pro mě ale zarážející přijít a vidět to co včera. V první řadě věřím, že volení zastupitelé jsou do svých funkcí zvoleni občany s tím, že mají zastupovat všechny občany, a to bez výjimky.
Pokud se jako občan rozhodnu ucházet o místo v zastupitelstvu, přeci dopředu samozřejmě musím vědět, že ne všichni moji osobu budou volit. A pokud se stanu zvoleným zastupitelem, budu svou funkci vykonávat i pro občany, kteří mi svůj hlas nedali. Navíc funkci přijímám s jasně definovanou mírou angažovanosti (uvolněný/neuvolněný).
A ano, taková práce stojí energii a čas, ale na začátku svého rozhodnutí, zda funkci zastupitele budu vykonávat, toto každý ze zastupitelů přeci zohledňuje.
Takže i po 24 hodinách od jednání mi stále nedochází, proč bych měla poslouchat výtky na to, že si dovolím (a nejen já) klást otázky, které jsou pro budoucnost mě a mé rodiny nezbytné a proč jsou mé otázky, vyřčené v době vyhrazené pro dotazy, považovány za zdržování a okrádání času zastupitelů. Nejsou to právě oni, kteří jsou z podstaty své funkce vázání na tyto otázky odpovídat?
Nikdo z nás není neomylný a nikdo jsme v životě nedokázali dělat vždy a vše na 100%.
Proto si myslím, že zpětná vazba zejména od občanů, kteří nesouhlasí, by mohla být pro zastupitelstvo naopak užitečným zdrojem informací, které naopak pomohou věci vidět z více úhlů. Ze včerejška si ale odnáším jen pocit, že kladení nepříjemných otázek ihned musí znamenat pouze to, že se stávám nepřítelem a podle toho je se mnou jednáno.
Dále jsem byla svědkem jak jsou někteří “nejmenovaní" občané Bělé osočováni za to, že vytvářejí nesvár v obci. Opět bych doufala, že právě zastupitelé naší obce budou ti, kteří se ostré hrany pokusí obrousit, spory uklidnit. Po včerejšku je patrné, že jednak tak nečiní, ale odnáším si pocit, že z pozice moci zastupitelské je olej do ohně značně přiléván. Protože bagatelizace, odmítání, zesměšňování a dehonestace nepatří k přístupům, které přispívají k vyřešení situace. Ba naopak ji výrazně zhoršují.
Ráda bych veřejně vyzvala zastupitele, aby nepodporovali a neprohlubovali konfliktní stav situace.
Aby kladené otázky, i přestože nemusí být příjemné, nebyly považovány za osobní útok. Ale naopak vedly k upřímné diskuzi, která povede k transparentnímu vyjasnění dotazovaných aspektů.
Také bych byla ráda, aby když se dovolím zeptat v čase určeném právě pro veřejnou diskuzi, jsem uprostřed dotazování byla “peskovaná” za to, že někomu beru jeho čas.
Přála bych si, abych nebyla svědkem politikaření. Tím myslím to, že pokud dostanu otázku a neumím na ni odpovědět, raději řeknu nevím než mlžení a kroucení informací.
Také si myslím, že z pozice zastupitelstva by neměli padat věty: "My tu asi mluvíme složitě a vy nám nerozumíte." (přestože všemu rozumíme a žádné odborné termíny použity nebyly).
A pokud některým ze zastupitelů vadí investovat čas a energii do občanů, které mají zastupovat, neměli by raději funkci opustit?

Zuzana Frelich-Bieliková

Přidat komentář