Hlavní menu

Nařízení Krajské hygienické stanice od 7.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice od 7.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

V příloze.

NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

V příloze nové povinnosti a opatření.

Krajský úřad nám přispěl dotací ve výši 106.770,-Kč na opravu cesty "pod Jírem"

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byla v roce 2020 provedena oprava cesty "pod Jírem" v celkové hodnotě  213.541,- Kč s DPH. Z toho dotace činila 106.770,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 106.771,- Kč. Podařilo se tak opravit problematický úsek komunikace umístěné ve svahu.

Krajský úřad nám přispěl dotací ve výši 2.000.000,-Kč na obnovu vodovodu - III.etapu

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byla v roce 2020 provedena obnova vodovodu - III. etapa v celkové hodnotě  3.773.613,-Kč bez DPH. Z toho dotace činila 2.000.000,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 1.773.613,- Kč. Podařilo se opravit další kritický úsek vodovodu a předejít ztrátám a únikům vody.

Čištění komínů

Vážení spoluobčané,

 i letos pro vás organizujeme hromadné čištění komínů. Pan Jelínek z Nové paky přijede v pátek 9.10. a v sobotu 10.10. Předpokládáme velký zájem, proto ti kdo mohou, ať využijí páteční termín (9.10.), na sobotu může být přihlášeno max. 15 domů. Pokud by to termínově nevycházelo ozval bych se.

 Podařilo se mi vyjednat velmi dobrou cenu, vyčištění a revize komína včetně dokladu bude stát jen 350 Kč (běžná cena je 500 Kč). Platit budete individuálně přímo panu kominíkovi.

ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vážení občané, jako každý rok vydal ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.listopadu 2020.

Po tomto termínu provede ořez ČEZ již podle vlastního uvážení dle potřeb distribuční soustavy.

Podrobněji popsáno v přiložené příloze.

Cvičení na čočkách - zrušeno

Cvičení na balančních čočkách - dočasně zrušeno.

Přijďte si zacvičit.

Každý čtvrtek od 18.00 – 19.30.hod do zasedací místnosti OÚ v Bělé.

Sebou: boty na cvičení, pití, kdo má tak balanční čočku, podložku

Bližší informace: Piryová Iveta ( mob.: 732 451 997 )

Výzkum, který proběhne v naší obci ve dnech 9-12 září 2020

V naší obci proběhne  od středy 9. září do soboty 12. září výzkum Akademie věd ČR, kdy tým tazatelů bude provádět rozhovory s vybranými obyvateli.

Prosím, pokud vás osloví - buďte jim k dispozici. Budou vybaveni ochrannými ochrannými rouškami pro vaši maximální bezpečnost. 

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Děkuji za vaši vstřícnost a součinnost. Starostka.

Veřejné jednání OZ 9.9.2020 od 18:00

Veřejné jednání OZ 9.9.2020 od 18:00 v zasedačce oú.

PROGRAM:

  1. Kontrola usnesení z minulého jednání
  2. Doplnění členů zastupitelstva
  3. Ekonomické záležitosti
  4. Dotace a jejich průběh
  5. Různé
  6. Diskuse

 

Vyvěšeno: 2.9.2020

Stránky