Hlavní menu

Veřejné jednání zastupitelstva 19.12.2018 od 17 hodin

Ve středu 19.12.2018 proběhne letos poslední veřejné jednání obecního zastupitelstva.

Zahájení bude od 17:00 hodin.

Hned v úvodu budou představeny návrhy pomníku obětem 1. světové války pro naši obec. P Novotný

Probereme informace ohledně financí, pnění rozpočtu, čerpání dotací, průběh realizace vodovodu, opravy cest a osvětlení.

Na závěr posezení při diskusi.

Všichni jste srdečně zváni. Vaši zastupitelé.

V neděli 9.12. od 14 hod. - tvořivé dílničky pro děti + vánoční skřítek

V neděli 9.12.2018 od 14 hodin budou ve velké zasedačce OÚ vánoční tvořivé dílničky pro děti. Přijde i vánoční skřítek, který každému dítku něco nadělí.

Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme děti, rodiče, babičky i dědečky.

V sobotu 8.12.2018 od 17:00 vánoční koncert

V sobotu 8.12.2018 od 17:00 proběhne v našem kostele tradiční vánoční koncert.

Hrát bude p.Vávrová s doprovodem a děti z LŠU. Po skončení koncertu bude slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, ohňostroj a volná pobava s občerstvením v režii obce. Srdečně vás zvou zastupitelé obce Bělá.

Dobrá zpráva do obce Bělá z areálu bioplynové stanice DS Agro Energie

Dovoluji si zveřejnit informace ohledně příslibu p. Chuchlíka o zastřešení koncového skladu BPO:

Dobrá zpráva do obce Bělá z areálu bioplynové stanice DS Agro Energie

Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění Územního plánu na životní prostředí

Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění Územního plánu na životní prostředí.

Vyvěšeno 16.11.2018 po dobu 15-ti dní.

Setkání důchodců 9.11.2018 od 16:00

Pozvánka na předvánoční setkání důchodců

v pátek 9.11.2018 od 16:00 v zasedačce oú.

Program:

1) zahájení – informace o obci

2) promítání

3) občerstvení

4) zábava při hudbě

Ustavující zastupitelstvo obce Bělá bude 31.10.2018 od 18 hodin

Obecní úřad Bělá v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělá, svolaného dosavadní starostkou obce Bělá Alenou Mihulkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Bělá – místnost zasedačky, Bělá 142.

Doba konání: 31.10.2018 2018 od 18:00.

Navržený program:

Dotace na vybavení jednotky hasičů v Bělé z Libereckého kraje

Za přispění třech dotací z Krajského úřadu Libereckého kraje byla dovybavena jednotek hasičů v Bělé o zásahové přílby 3x, svítilny k zásahové přilbě 3x, plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, hadice 2x, vyprošťovací nástroj, proudnici 2x, žebřík profi a 2 motorové pily v celkové hodnotě 173.612,-Kč. Z toho dotace činila 93.219,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 80.393,-Kč. Foto v příloze.

Kontejnerová stání se zastřešením pořízená z dotace Libereckého kraje

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byla pořízena a instalována kontejnerová stání se zastřešením na všech třech odpadových stanovištích v obci Bělá v celkové hodnotě 329.665,-Kč. Z toho dotace činila 98.899,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 230.766,-Kč.

Senátní volby 2018

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Obvod: 35 – Jablonec nad Nisou

Konané dne 5.10. – 6.10.2018, účast 44,38 %

Stránky