Hlavní menu

Dobrá zpráva do obce Bělá z areálu bioplynové stanice DS Agro Energie

Dovoluji si zveřejnit informace ohledně příslibu p. Chuchlíka o zastřešení koncového skladu BPO:

Dobrá zpráva do obce Bělá z areálu bioplynové stanice DS Agro Energie

Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění Územního plánu na životní prostředí

Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění Územního plánu na životní prostředí.

Vyvěšeno 16.11.2018 po dobu 15-ti dní.

Setkání důchodců 9.11.2018 od 16:00

Pozvánka na předvánoční setkání důchodců

v pátek 9.11.2018 od 16:00 v zasedačce oú.

Program:

1) zahájení – informace o obci

2) promítání

3) občerstvení

4) zábava při hudbě

Ustavující zastupitelstvo obce Bělá bude 31.10.2018 od 18 hodin

Obecní úřad Bělá v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělá, svolaného dosavadní starostkou obce Bělá Alenou Mihulkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Bělá – místnost zasedačky, Bělá 142.

Doba konání: 31.10.2018 2018 od 18:00.

Navržený program:

Dotace na vybavení jednotky hasičů v Bělé z Libereckého kraje

Za přispění třech dotací z Krajského úřadu Libereckého kraje byla dovybavena jednotek hasičů v Bělé o zásahové přílby 3x, svítilny k zásahové přilbě 3x, plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, hadice 2x, vyprošťovací nástroj, proudnici 2x, žebřík profi a 2 motorové pily v celkové hodnotě 173.612,-Kč. Z toho dotace činila 93.219,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 80.393,-Kč. Foto v příloze.

Kontejnerová stání se zastřešením pořízená z dotace Libereckého kraje

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byla pořízena a instalována kontejnerová stání se zastřešením na všech třech odpadových stanovištích v obci Bělá v celkové hodnotě 329.665,-Kč. Z toho dotace činila 98.899,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 230.766,-Kč.

Senátní volby 2018

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Obvod: 35 – Jablonec nad Nisou

Konané dne 5.10. – 6.10.2018, účast 44,38 %

Komunální volby 2018

Volby do zastupitelstva obce se konali 5. - 6.10.2018 a zúčastnilo se jich 151 občanů z celkového počtu 220 voličů, což dává účast necelých 69%. Detailní přehled výsledků naleznete v dokumentu Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Nebezpečný odpad a velkoobjemový kontejner 3.11.2018 od 13:35 do 13:55

V sobotu 3.11.2018 proběhne sběr nebezpečného odpadu + v pátek bude přistaven velkoobjemový kontejner.

Bude se u obce sbírat i bílá elektrotechnika.

Vše podrobně v příloze.

Obec Bělá dává na vědomí, že se uvolní byt v bytovce čp.139/7 o výměře 65,66 m2

Obec Bělá dává na vědomí, že se uvolní byt v bytovce čp.139/7, o výměře 65,66 m2.

Případní zájemci se mohou hlásit u starostky.

 

Za OÚ Alena Mihulková  - Starostka

Mob.: 775203677

V Bělé dne 26.9.2018

Stránky