Hlavní menu

Výsledek rozborů vody

16.4.2018 proběhl odběr vody v Bělé. Výsledek je v pořádku. Podrobný protokol je k nahlédnutí v příloze.

Připojení k vysokorychlostnímu internetu

Obec tímto vyhlašuje výzvu zájemcům o připojení k vysokorychlostnímu internetu.

Díky spokojenosti s kvalitou poskytovaného internetu přes kabelovou televizi, nabízíme dalším občanům možnost se také připojit. Pokud máte zájem o připojení k vysokorychlostnímu internetu přes kabelovou televizi, prosím informujte místostarostu na tel. 777 775 047 nebo emailem na jezek@belasm.cz. Zájem je potřeba nahlásit do 11.5.2018.

Bělská pouť bude o víkendu 26. - 27.5.2018

Zveme všechny na tradiční Bělskou pouť.

Bude se konat o víkendu 26. - 27.5.2018 naproti budově OÚ.

Občerstvení zajištěno, atrakce objednány / řetězák, střelnice, dětský koutek ... /

V pondělí, dne 7.5.2018 MUDr. Vít Šlechta neordinuje.

V pondělí, dne 7.5.2018 MUDr. Vít Šlechta neordinuje. 

Děkujeme za pochopení.

Ve středu 2.5.2018 bude oú otevřen od 17-19 hod.

Ve středu 2.5.2018 bude oú otevřen od 17-19 hod.

Pochod okolím Libštátu

Libštátští turisté si Vás dovolují pozvat na 11.ročník " Pochod okolím Libštátu"

26.5.2018- více v příloze.

Daň z nemovitých věcí na rok 2018 včetně pokynů na placení.

V příloze je veřejná vyhlýška k dani z nemovitých věcí na rok 2018 včetně pokynů na placení.

Kůrovcová opatření k vlastníkům lesů

Kůrovcová situace bude v roce 2018 mimořádně nepříznivá. Ministerstvo
zemědělství upozorňuje vlastníky lesů na nutnost včasného výkonu opatření
v ochraně lesa proti kůrovci.

Je nicméně třeba trvat na zpracování nahodilé těžby nejpozději
v termínech stanovených právními předpisy, tj. do 31. května v lesích do nadmořské
výšky 600 m n. m. a do 30. června v lesích nad 600 m n. m. V těchto termínech je zároveň
nutné vytěžit a ošetřit i veškeré pozdější polomy, vývraty a ostatní hmotu atraktivní pro
rozvoj kůrovců vzniklou do 31. 3. 2018.

V celé obci nepůjde proud a vodovod

Ve středu 18.dubna 2018 od 7 do 15 hodin bude přerušena dodávka energie v celé obci.

V pátek 20.dubna 2018 od 8 do 14 hodin bude přerušena dodávka vody v celé obci z důvodu čištění vodojemu.

Omlouváme se za vzniklé problémy.

Veřejné zasedání 25.4.2018 od 18 hod.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Bělé

STŘEDA 25.4.2018

Od 18 hod. v zasedačce OÚ

PROGRAM:

1)         Zajištění prodeje potravin- dovoz pan Šimůnek- osobně

2)         Kontrola z minulého jednání

3)         Internet – nové přípojky

4)         Rozpočet na r.2018

5)         Dokončení akcí z roku 2017

6)         Dotace v roce 2018

7)          Různé

Stránky