Hlavní menu

Jednací řád zastupitelstva obce Bělá

Obsah souboru:

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Zastupitelstvo obce
  3. Práva a povinnosti členů obecního zastupitelstva
  4. Pravomoc zastupitelstva obce
  5. Výbory
  6. Práva občanů obce ve vztahu k zastupitelstvu obce a orgánům obce
  7. Zasedání obecního zastupitelstva
  8. Pracovní porady zastupitelstva obce
  9. Závěrečná ustanovení