Hlavní menu

Oznámení o zahájení řízení o uznání honitby

1. Oznámení o zahájení řízení o uznání honitby Městský úřad Semily, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“ nebo „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) a podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení řízení ve věci uznání společenstevní honitby Komora Libštát.

V příloze jsou jsou jmenováni všechny vlastníci dotčených pozemků.

Vyvěšeno: 14.1.2015 po dobu 15-ti dnů

Za oú Bělá: Alena Mihulková - místostarostka

Kategorie: