Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Vyhláška č 1/2021- o místním poplatku z pobytu.

Vyhláška č 1/2021- o místním poplatku z pobytu.

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení

Vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Vyvěšeno: 14.4.2021

Sejmuto: 30.4.2021

Veřejná vyhláška – stavební povolení

Veřejná vyhláška – stavební povolení: “Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou- Trutnov“ č.j.: DUCR-7332/21/Lh ze dne 8. února 2021.

Kompletní znění v příloze.

Veřejná vyhláška – oznámení pokračování stavebního řízení: “Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou- Trutnov“

 Veřejná vyhláška – oznámení pokračování stavebního řízení: “Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou- Trutnov“ č.j.: DUCR-72659/20/Lh ze dne 9. 12. 2020. 

Podrobně v přiložené příloze.

Vyhláška č.2/2020- zrušení vyhlášek č.2/2010 a 4/2010.

Vyhláška č.2/2020- zrušení vyhlášek č.2/2010 a 4/2010.

Soubor: 

Veřejná vyhláška - oznámení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK OÚPSŘ), jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), pořídil a ve smyslu § 39 odst.

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku z pobytu.

Vyvěšeno 27.5.2020 - sejmuto 15.6.2020 na schválení pod bodem us. 118/20 a poté opět vyvěšeno 15.6.2020 a sejmuto 2.9.2020.

Veřejná vyhláška - daň z nem.věcí 2020 - oznámení

Veřejná vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška- opatření ke kůrovcové kalamitě

Vyhláška- opatření ke kůrovcové kalamitě,

Stránky