Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Daň z nemovitých věcí

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"daňový řád"), oznamuje, že

ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 493250/23/2600-11530-507374,

jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně

Veřejná vyhláška- oznámení veřejného projednání návrhu změny č.2 ÚP SVOJEK

Veřejná vyhláška- oznámení veřejného projednání návrhu změny č.2 ÚP SVOJEK 26.5.2022- čtvrtek od 16:00 hod v kulturním domě Svojek.

Podrobně v příloze.

Vyhláška č. 4/2021 - o místním poplatku z pobytu

Vyhláška č. 4/2021 - o místním poplatku z pobytu.

Stránky