Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Opatření obecné povahy - Bolševník

Opatření obecné povahy - Bolševník

Veřejná vyhláška na daň z nemovitých věcí na rok 2024.

Veřejná vyhláška na daň z nemovitých věcí na rok 2024.

ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 446756/24/2600-11530-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

D.V.: 12.4.2024

Opatření obecné povahy- výjimka na vlka

Opatření obecné povahy- výjimka na vlka.

Daň z nemovitých věcí

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"daňový řád"), oznamuje, že

ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 493250/23/2600-11530-507374,

jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně

Stránky