Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

MZ-Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- kůrovec

MZ-Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- kůrovec

Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu - dopravní značení.

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Porovnání cenových položek za vodné za rok 2018.

Porovnání cenových položek za vodné za rok 2018.

Veřejní vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Veřejní vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019.

V příloze jsou informace k této dani.

Vyhláška-kůrovec

O      patření obecné povahy,
 
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
 
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;

veřejná vyhláška- Oznámení

Vešejná vyhláška- Oznámení o zahájení řízení o komlexních pozemkových úpravách na části katastrálního území Bělá u Staré Paky.

 

Stránky