Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Obecně závazná vyhláška

Obec BĚLÁ
ZASTUPITELSTVO OBCE BĚlÁ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bělá

Veřejná vyhláška

Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání

Zveřejněno: 9.9.2015

Sejmuto: 26.10.2015

Mihulková

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Veřejná vyhláška- návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek.

 

Vyhláška 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bělá.

Soubor: 

Vyhláška 2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Soubor: 

Řád veřejného pohřebiště

Obsah dokumentu:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Provozní doba pohřebiště
 3. Pořádek na pohřebišti
 4. Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
 5. Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
 6. Povinnosti nájemce hrobového místa
 7. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 8. Tlecí doba
 9. Účinnost

Jednací řád zastupitelstva obce Bělá

Obsah souboru:

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Zastupitelstvo obce
 3. Práva a povinnosti členů obecního zastupitelstva
 4. Pravomoc zastupitelstva obce
 5. Výbory
 6. Práva občanů obce ve vztahu k zastupitelstvu obce a orgánům obce
 7. Zasedání obecního zastupitelstva
 8. Pracovní porady zastupitelstva obce
 9. Závěrečná ustanovení

Stránky