Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Veřejná vyhláška- návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek.

 

Vyhláška 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bělá.

Soubor: 

Vyhláška 2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Soubor: 

Řád veřejného pohřebiště

Obsah dokumentu:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Provozní doba pohřebiště
 3. Pořádek na pohřebišti
 4. Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
 5. Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
 6. Povinnosti nájemce hrobového místa
 7. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 8. Tlecí doba
 9. Účinnost

Jednací řád zastupitelstva obce Bělá

Obsah souboru:

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Zastupitelstvo obce
 3. Práva a povinnosti členů obecního zastupitelstva
 4. Pravomoc zastupitelstva obce
 5. Výbory
 6. Práva občanů obce ve vztahu k zastupitelstvu obce a orgánům obce
 7. Zasedání obecního zastupitelstva
 8. Pracovní porady zastupitelstva obce
 9. Závěrečná ustanovení

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

V naší obci bude v bytových i rodinných domech od 18.prosince 2013 zakázán podomní a pochůzkový prodej a nabízení služeb.

Více podrobností v dokumentu.

Tržní řád

Nařízení obce Bělá č. 4/2013, kterým se vydává Tržní řád.

 

Soubor: 

Vyhláška o veřejném pořádku a pohybu psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů  na  veřejném prostranství

Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Stránky