Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

nedostatečně identifikovatelní vlastníci

nedostatečně identifikovatelní vlastníc- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pozvánka na MR Pojizeří 12.2.2019

Pozvánka na MR Pojizeří 12.2.2019

Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění Územního plánu na životní prostředí

Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění Územního plánu na životní prostředí.

Celé znění v příloze.

Vyvěšeno 16.11.2018 po dobu 15-ti dní.

Pozvánka na Mikroregion 22.11.2018 od 15:00 ve Slané u Semil.

Pozvánka na čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15,00 hod.

v obci Slaná u Semil, v přísálí kulturního domu.

 

 

veřejné zasedání shromáždění zástupců

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Bělá   19.9.2018 ___________________________________________________________________________ ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ___________________________________________________________________________
Obec Bělá v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:
prodeje pozemku 34/3 (geometrický plán č. 326-110/2018) v majetku Obce Bělá, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj  na LV 10001  pro k.ú. Bělá u St. Paky a Obec Bělá.
  Alena Mihulková          starostka

Pozvánka na zasedání Mikroregionu Pojizeří

Pozvánka na zasedání Mikroregionu Pojizeří

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesa

Na Měú v Semilech si můžete vyzvednou lesní hospodářské osnovy platné do 31.12.2028.

Viz příloha

veřejné zasedání Mikroregionu

Pozvánka na zasedání Mikroregionu 7.6.2018

Stránky