Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v ktú Bělá u Staré Paky. Jmenovitě v příloze.

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků

Obec Bělá dle ust.§39 odstavce č.1) zákona

č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)

v platném znění zveřejňuje záměr obce odprodat nemovitý majetek:

Pozemky TTP – parc.č. 1362/12, 1362/13, 1362/14 o celkové výměře 311 m2 v k.ú. Bělá u Staré Paky.

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemků.

Podrobně v příloze.

Porovnání cenových položek za rok 2020 pro vodné

Porovnání cenových položek za rok 2020 pro vodné obce Bělá.

Dokument v příloze.

„Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá“,

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6, IČO

70946078, zastoupená Jaromírem Mejsnarem, Bavlnářská 529, 513 01 Semily, nar.

25.05.1973, (dále jen „žadatel“) podal dne 22.03.2021 k Městskému úřadu Semily, odboru

dopravy – speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání společného povolení na stavbu:

„Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá“,

Kompletní znění v příloze.

(

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Bělá za rok 2019.

Usnesení 115/20 ze dne 17.6.2020.

Opatření obecné povahy

 dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.

Stránky