Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Aktualizace PRVKUK Libereckého kraje.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Oznámení koncepce ve smyslu ustanovení §10a, písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v ktú Bělá u Staré Paky. Jmenovitě v příloze.

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemků.

Podrobně v příloze.

Porovnání cenových položek za rok 2020 pro vodné

Porovnání cenových položek za rok 2020 pro vodné obce Bělá.

Dokument v příloze.

„Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá“,

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6, IČO
70946078, zastoupená Jaromírem Mejsnarem, Bavlnářská 529, 513 01 Semily, nar.
25.05.1973, (dále jen „žadatel“) podal dne 22.03.2021 k Městskému úřadu Semily, odboru
dopravy – speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání společného povolení na stavbu:
„Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá“,
Kompletní znění v příloze.

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Bělá za rok 2019.

Usnesení 115/20 ze dne 17.6.2020.

Opatření obecné povahy

 dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.

Stránky