Hlavní menu

Řád veřejného pohřebiště

Obsah dokumentu:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Provozní doba pohřebiště
  3. Pořádek na pohřebišti
  4. Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
  5. Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
  6. Povinnosti nájemce hrobového místa
  7. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
  8. Tlecí doba
  9. Účinnost