Hlavní menu

Vyhláška 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bělá.

Soubor: