Hlavní menu

Dotace na vybavení jednotky hasičů v Bělé z Libereckého kraje

Za přispění třech dotací z Krajského úřadu Libereckého kraje byla dovybavena jednotek hasičů v Bělé o zásahové přílby 3x, svítilny k zásahové přilbě 3x, plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, hadice 2x, vyprošťovací nástroj, proudnici 2x, žebřík profi a 2 motorové pily v celkové hodnotě 173.612,-Kč. Z toho dotace činila 93.219,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 80.393,-Kč. Foto v příloze.

Kontejnerová stání se zastřešením pořízená z dotace Libereckého kraje

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byla pořízena a instalována kontejnerová stání se zastřešením na všech třech odpadových stanovištích v obci Bělá v celkové hodnotě 329.665,-Kč. Z toho dotace činila 98.899,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 230.766,-Kč.

Senátní volby 2018

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Obvod: 35 – Jablonec nad Nisou

Konané dne 5.10. – 6.10.2018, účast 44,38 %

Komunální volby 2018

Volby do zastupitelstva obce se konali 5. - 6.10.2018 a zúčastnilo se jich 151 občanů z celkového počtu 220 voličů, což dává účast necelých 69%. Detailní přehled výsledků naleznete v dokumentu Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Nebezpečný odpad a velkoobjemový kontejner 3.11.2018 od 13:35 do 13:55

V sobotu 3.11.2018 proběhne sběr nebezpečného odpadu + v pátek bude přistaven velkoobjemový kontejner.

Bude se u obce sbírat i bílá elektrotechnika.

Vše podrobně v příloze.

Obec Bělá dává na vědomí, že se uvolní byt v bytovce čp.139/7 o výměře 65,66 m2

Obec Bělá dává na vědomí, že se uvolní byt v bytovce čp.139/7, o výměře 65,66 m2.

Případní zájemci se mohou hlásit u starostky.

 

Za OÚ Alena Mihulková  - Starostka

Mob.: 775203677

V Bělé dne 26.9.2018

ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví

ČEZ - UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ - PROVÉST DO 15. LISTOPADU 2018.

Podrobný popis je v příloze.

19.9., 24.9, 1.10. MUDr. Šlechta neordinuje

19.9., 24.9, 1.10. MUDr. Šlechta neordinuje

Ukončena oprava kapliček za přispění Libereckého kraje

Byla ukončena GO oprava  2 kapliček v obci Bělá. - projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje odboru Životního prostředí- podpora ochrany přírody a krajiny.

GO stála 193.950,-Kč. Liberecký kraj nám přispěl dotací 135.765,-Kč, což činilo 70%.

Celou akci prováděla firma Petr Novotný z Nedaříže.

Obec Bělá nebude provádět osvobození pozemků označených „ ostatní plocha – neplodná půda“.

Věc: Rozhodnutí o postupu k žádostem na osvobození tzv.“ ostatní plochy - neplodné půdy“ v Ktú Bělá u Staré Paky.

 

Vzhledem k tomu, že obec Bělá nevyužila možnosti zvýšení koeficientu daně z nemovitých věcí ve svém katastru, nebude provádět osvobození pozemků označených „ ostatní plocha – neplodná půda“.

Stránky