Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

V příloze je zveřejněna kompletní "Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

Poplatky OÚ

Soubor: 

Územní plán obce Bělá

Obsah archivu:


01 Bělá - Textová část
02 Bělá - Základní členění
03 Bělá - Hlavní výkres
04 Bělá - Infrastruktura
05 Bělá - Veřejně prospěšné stavby
06 Bělá - Odůvodnění
07 Bělá - Koordinační výkres
08 Bělá - Širší vztahy
09 Bělá - Předpokládané zábory původního fondu

Stránky