Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Honitba - majitelé pozemků

Oznámení o zahájení řízení o uznání honitby - mapa

3. Oznámení o zahájení řízení o uznání honitby- mapa

Vyvěšeno 14.1.2015 po dobu 15-ti dní

Za oú Bělá: Alena Mihulková- místostarostka.

Oznámení o zahájení řízení o uznání honitby - soupis parcelních čísel

2. Oznámení o zahájení řízení o uznání honitby- soupis parcelních čísel.

Vyvěšeno: 14.1.2015, po dobu 15-ti dní.

Za oú Bělá: Alena Mihulková - místostarostka.

 

Oznámení o zahájení řízení o uznání honitby

1. Oznámení o zahájení řízení o uznání honitby Městský úřad Semily, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“ nebo „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) a podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení řízení ve věci uznání společenstevní honitby Komora Libštát.

V příloze jsou jsou jmenováni všechny vlastníci dotčených pozemků.

Návrh opatření obecné povahy o vydání změny č. 1 Územního plánu Bělá

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ

Vyvěšeno: 14.1.2015.

Za oú Bělá: Alena Mihulková-místostarostka.

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

V příloze je zveřejněna kompletní "Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

Stránky